Recovent is UW partner voor reiniging van ventilatiesystemen – afzuiginstallaties – kanalen – pijpleidingen etc…

Uitvoering in kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkelcentra’s, horeca volgens geldende HACCP,

industrie etc.

Een goed functionerend ventilatiesysteem is van groot belang voor een aangenaam en gezond leefklimaat. Of het nu gaat over een luchthaven, winkelcentrum, kantoorgebouw, school of een gezinswoning, zuivere lucht is een recht voor ieder van ons.
We nemen per dag ongeveer 0,5 kg voedsel op, 1,5 liter vocht  en meer dan 15.000 liter lucht.
De vervuiling van afvoerkanalen ligt in de orde van 1 tot 3 g/m2 per jaar en de overlast wordt soms al na drie jaar merkbaar, waardoor de afvoercapaciteit, het  rendement en de luchtkwaliteit van de installatie drastisch verminderen.

Reinigen van kanalen krijgt in de praktijk echter te weinig aandacht!

WAAROM VENTILATIEKANALEN REINIGEN?

 

Gezondheid

Vervuilde ventilatiesystemen of kanalen zijn een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van bacteriën en schimmels. Hieruit volgt onvermijdelijk ziekteverzuim op de werkvloer. Beter bekend onder de noemer SBS (Sick Building Syndrome) of TBS (Tight Building Syndrome).

 

Criteria voor SBS klachten zijn oa :

  • Hoofdpijn
  • Geïrriteerde luchtwegen/ogen
  • Concentratiestoornissen en vermoeidheid
  • Last bij het dragen van contactlenzen
  • Keelpijn

VERMIJDEN BRANDGEVAAR

Afzuigsystemen, vervuild door o.a. vetten, zijn de ideale brandgeleiders in uw horecazaak. Preventief onderhoud loont zeker en vast de moeite.

 

HOE VENTILATIE SYSTEMEN OF KANALEN REINIGEN?

Recovent reinigt kanalen via een roterend borstelsysteem waarbij de kanalen vacuüm getrokken worden en het vuil weggeborsteld wordt.

Desinfecteren van de luchtkanalen, aanbrengen van een coating of een preventieve behandeling om bacteriën te weren.

Voor iedere kanaalreiniging voert Recovent een camera-inspectie uit om de vervuilingsgraad en algemene toestand te onderzoeken. Video- en fotomateriaal wordt ter evaluatie aan de klant bezorgd. Na de uitgevoerde werken bekomt de klant een attest van uitvoering van reiniging volgens de geldende EVHA-normering.

De vervuiling van afvoerkanalen ligt in de orde van 1 tot 3 g/m2 per jaar en de overlast wordt soms al na drie jaar merkbaar, waardoor de afvoercapaciteit en het rendement van de installatie vermindert. In Scandinavië is het verplicht om de vijf jaar de kanalen te laten reinigen door een gespecialiseerde firma. Kanaalreiniging krijgt in de praktijk echter te weinig aandacht.

In kanalen hoopt vuil zich op achter scherpe randen, bij schroeven en na bochten. Bij vervuiling van de WTW-unit vermindert het rendement van de warmtewisselaar, waardoor de lucht uit de toevoerventielen enkele graden kouder is en mogelijk tocht kan ontstaan.

Vervuilde ventilatiekanalen en installaties zijn nefast voor de kwaliteit van de binnenlucht en veroorzaken diverse klachten. Een regelmatig onderhoud van de luchtkanalen waarborgen een optimale werking.

 

Referenties van Recovent zijn o.a :

AB Inbev, Philips Torhout, Katoennatie, Aperam Genk, KAHO St Lieven Aalst, AXIMA Contracting, AZ Middelares Antwerpen, Gemeente Kortenaken, COFELY Services, SPIE, Vyncolit Gent, D’Ieteren hoofdzetel, Danone, Kaasmakerij Passendale, De Geelse huisvestingsmaatschappij, Devisch/Deservis, Haribo, ...

inspection camera robot
BrushMask