HVAC

HVAC onderhoud

Uitvoering in kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkelcentra’s, horeca volgens geldende HACCP, industrie etc…

Een goed functionerend ventilatiesysteem valt en staat bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
In de praktijk is gebleken dat onderhoud en verbetering dicht bij elkaar liggen. Zonder onderhoud aan een mechanisch ventilatiesysteem is uit studie gebleken dat de capaciteit in 4 jaar met ca 40% zal afnemen. Dit heeft uiteindelijk gevolgen op de energiekosten van het systeem maar ook op een gezond leef- en werkklimaat.

 

Waar de installateur qua tijd, ruimte en middelen niet heeft inzake onderhoud en reinigen van de geplaatste HVAC systemen, kan Recovent uw partner zijn. Eveneens voor bedrijven, scholen,kantoorgebouwen, ziekehuizen, labo’s enz, met een tekort of gebrek aan gekwalificeerd personeel kan Recovent U een oplossing op maat aanbieden inzake HVAC onderhoud.
Voor particuliere installaties kan een onderhoudscontract voor het reinigen van de HVAC installatie, ventilatiesysteem (vervangen van filters en enz) opgemaakt worden.

 

In de volgende toepassingen zijn wij actief en kunnen we een meerwaarde bieden inzake HVAC onderhoud, ventilatie reiniging, enz.

 • voedingsindustrie
 • medische sector
 • tertaire sector
 • schoolgebouwen
 • kantoorgebouwen
 • horeca
 • woningbouw

 

Voor preventief, periodiek, toestandsafhankelijk of accidenteel onderhoud maakt Recovent U een onderhoudsplan op maat.

Uitvoering in kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkelcentra’s, horeca volgens geldende HACCP, industrie etc…

Belangrijke onderdelen hierin kunnen zijn :

 • Filters: vervangen of reinigen van allerhande soorten filters zoals zakkenfilters, raamfilters, hepafilters en ultraviolet filters. Reinigen dmv stofzuigtechnieken of uitwastechnieken.
 • Kleppen: kleppen dienen periodiek ( twee jaarlijks ) gecontroleerd te worden op volledige open-dicht regeling. Ook de draaipunten moeten gereinigd worden.
 • Ventilator en aandrijving :bij het onderhoud van de ventilatoren moet men zorgen dat het schoepenwiel en het ventilatorhuis gereinigd wordt. Ook moet men voor het starten van de ventilator controleren dat de waaier met de hand gemakkelijk draait
 • Verwarmingsbatterijen
 • De warmte-elementen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op verontreinigingen, en indien nodig schoon gemaakt worden. Eveneens moeten de lamellen gecontroleerd worden op eventuele beschadiging.
 • Omkastingen: reinigen en controleren van op beschadiging corosie en vervuiling van ventilatiegroepen. Het eventueel aanbrengen van coating.
 • Ventilatiekanalen: afhankelijk van de vervuiling dienen ook de kanalen gereinigd te worden. Dit dmv  een borstelsysteem en het vacuüm trekken van de leidingen.